link do bip
 

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w dniach:

23.03.2017 r. - 07.04.2017 r. w formie elektronicznej poprzez platformę:

 

https://www.vulcan.net.pl/jst/lask/rejestr.aspx

 

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oświadczenia są dostępne w Aplikacji Nabór dla Przedszkoli w zakładce "Do pobrania":

  • Oświadczenie nr 1                                                                                                                             Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
  • Oświadczenie nr 2                                                                                                                             Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.
  • Oświadczenie nr 3                                                                                                                           Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Rodzina kandydata objęta nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.