link do bip
 

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach:

01.03.2018 r. - 16.03.2018 r. w formie elektronicznej poprzez platformę:

 

https://www.vulcan.net.pl/jst/lask/rejestr.aspx

 

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Oświadczenia są dostępne w Aplikacji Nabór dla Przedszkoli w zakładce "Do pobrania":